top of page

Grafoloji nedir ve neden önemlidir ?

Grafoloji nedir ve neden önemlidir ?

İngilizce'de "graphology; hand-writing analysis" olarak tanımlanmaktadır, yani kısaca grafoloji el yazısı analizidir. Kişilerin el yazıları karakteristik birtakım özellikler taşır. El yazılarının bazı ortak özellikleri, aslında o yazıları yazanların karakterlerinde de bazı ortak noktalara işaret etmektedir. Bu mantıkla, el yazılarından kişilerin karakterleri, kişilikleri hakkında yorum yapabilme işine grafoloji denir.
 

Grafoloji, el yazısından karakter tahlili yapmaya çalışan bir çalışma sahası. Grafolojistlere göre, diğer davranış şekilleri gibi, el yazısı da insanın şahsiyeti hakkında bilgi vermektedir. Bu teori her şahsın belirli bir şahsiyet ve davranışlarında devamlılık göstereceğini kabul etmektedir.
 

Psikoloji ilmi içinde elyazısı ile karakterleri belirleme ve ölçme metotları henüz geliştirilmemiştir. Yine de elyazısı stiliyle şahsiyet arasındaki alakayı gösteren tecrübi sonuçlar mevcuttur. Bu bakımdan grafoloji, davranış ilminde son zamanlarda önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Yalnız yukarıda anlatılanlar adli (in. en:forensic) grafoloji için geçerli değildir. Adli grafoloji, bir imzanın asıl mı, kopya mı olduğunu veya iki ayrı belgenin aynı şahıs tarafından yazılıp yazılmadığı gibi konuları inceler. Bulduğu neticeler adli delil kabul edilir.

Yazı analizi yapılırken yazının eğimi , büyüklüğü , baskı gücü , kuyruklu harf yazımı , noktalama işaretleri ve sayfa kullanımı dikkate alınır . Kimileri hızla not alırken kimi insanlar özenle temiz notlar çıkartır , çizgili bir kağıt düzen gereksinimi sunarken bazı kişiler kağıdı yatay kullanır . Sağ veya sol el kullanımı bile yazıdan anlaşılabilir . Kişinin el kullanımı beynin daha aktif kısmının bilgisini uzmanla paylaşırken , iki el ile yazı yazanların beyninin iki tarafını birden eşit ölçüde ve hızla çalıştırdığının işaretini verir .

 

Tecrübi sonuçlar şu şekildedir  ;
 

Yazının Eğimi Karakterinizin Meylini Gösterir

Yazı dik, sağa veya sola eğimli olabilir. Dik yazı bağımsız, özgür ruhlu ve bir parça kural tanımaz kişilerin tercihidir. Hafif sağa eğim güçlü iletişim kabiliyetini belirtir. Kontrolcü ve lider ruhlu kişiler de yine sağa eğimli yazı yazar. Akıl ve duygular arasında sağlıklı bir denge mevcuttur. Sağa eğim arttıkça duygusallığın arttığı izlenimi oluşur. Satış, pazarlama, müşteri ilişkileri ve halkla ilişkiler alanında başarılı olacağı düşünülen kişiler genellikle sağa eğimli yazı yazanlardır. Sola eğim ise detaycılığın işaretidir. Her ayrıntıyı hesap eden ve teyit etmek isteyen kişiler sola eğimli yazar. Karakter analizi verilerine göre, solak olmadığı halde sola eğimli yazan kişiler estetik seçimleri kuvvetli ve mükemmeliyetçidir. İşini sahiplenen, müdahaleden hoşlanmayan, kısmen içe kapanık ve iş hayatında bireysel çalışmada daha başarılı kişiler sola eğimle yazı yazar. Yazı stilinden karakter analizi yapılırken eğim yönü ve derecesinin yanı sıra yazı büyüklüğü de dikkate alınır.

Yazı Fontu Büyüdükçe Dışa Dönüklük Artar

Büyük yazıya sahip kişiler oldukça dışa dönük ve sosyaldir. Samimi ilişkiler, öz güven, bilgi ve donanım büyük yazının verdiği ipuçlarıdır. Toplumsal veya iş hayatında kabul edilmiş normlardan ziyade deneyimleri ile yol alan bu kişiler, vicdani değerleri ile öne çıkar. İnisiyatif alma güçleri yüksektir. Küçük yazı stili ile rasyonel bir karakterin adeta imzasıdır. Duyguları egale eden kişilerin empati yetisi kısmen daha düşüktür ve duygularını göstermekten hoşlanmazlar. Akademik ve entelektüel yetenekleri gelişmiş olan küçük yazı yazan kişiler, parlak zihinleri ile yaratıcılık gerektiren işlerin müstakbel başarılı elemanlarıdır. Beğenilmek veya öne çıkmak gibi istekleri yoktur onların tek rakibi kendileridir ve en çok kendilerini memnun etmek, çalışırken eğlenmek için en iyiyi hedeflerler. Hiyerarşik düzende memnuniyet sorunu yaşayabilirler. Örneğin kurumsal bir şirket yerine esnek çalışma saatleri ve düzeni sunan bir ajans onlara göredir. İş hayatında klasik beklentilere yanıt verebilecek ideal yazı boyutu orta büyüklüktür. Yazı stilinden karakter analizi yapılırken orta büyüklük insan kaynaklarından geçer not alabilir.

Yazıda Baskı, Gerginliği Açığa Vurur

Yazının kalınlığı ve baskı düzeyi analiz için dikkat edilen bir diğer veridir. Koyu ve bastırarak yazılan bir yazı kişinin stresli ve gergin olduğunu söyler. Alınganlık hissi uyandırır. Kolay sinirlenen, duygusal tepkiler veren, iş hayatında sorunlar yaşayan veya sık iş değiştiren kişilerin daha fazla baskı kullanarak yazı yazdıkları düşünülür. İnce ve silik yazılar ise kırılgan ve zarif bir imaj çizer. Duygusal zekasını güçlendirmesi ve empati gücünü artırması gereken bir kişi olduğunu anlatan hafif yazılar, karakter analizi yapılırken öz güven eksikliğinin de emaresi olabilir. İş hayatında iyi bir ilk izlenim vermek istiyorsanız çok bastırmadan yazmalı, çok da silik olmayan bir yazı hazırlamalısınız.

Kuyruklu Harflere Dikkat

Bazı kişiler G, P, Y, H, L ve T harflerini kuyrukla yazar. Çok uzun kuyruklar olumsuz mesaj verir. G, p ve y harflerinin basık ve yuvarlanan yazımı saldırganlığın işaretidir. Eğer kanca şeklinde yazım mevcutsa risk almayı sevmeyen, korunaklı yaşam isteyen ve çevresine güvenmeyen biri olduğunuz belirtilir. H, l ve t harflerinin üst kısımlarını idealden uzun yapıyorsanız yükselme hedefinizin ve hırsınızın fazla olduğu konusunda endişe uyandırabilirsiniz. Fazla uzun yazım hayalperest ve gerçeklerden uzak bir zihni ele verebilir. Kuyrukları fazla uzun olmayan ve üst kısmı aşırı uzatılmayan harfler ideal bir ön yazı oluştururken tercihiniz olmalıdır.

Noktalama ve Sayfa Düzeni Çok Önemli

Sık ve baskın noktalama işareti kullanımı karakter analizi yapılırken, kuralcı ve titiz bir kişi olduğunuzu gösterir. Seyrek ve belirsiz kullanım ise özensiz ve analitik düşünceden uzak bir kimse olduğunuz imajını yaratır. Yerinde, dikkatli ve yeterli sayıda noktalama kullanımı sizi ideal bir çalışan yorumuna ulaştırabilir. Sayfa boşluklarına da dikkat etmelisiniz. Sol alanı çok geniş bırakanlar canlı ve hareketli bir yapıya sahiptir. Az boşluk ise fazla temkinli ve ciddi bir yapı ile antipati oluşturabilir. Sağ tarafta fazla boşluk olması ise riske karşı korkunun ifadesidir. Sağ kısmın tamamen dolu olması sabırsızlığın işareti olarak yorumlanır. İki tarafta da ideal ölçülerde boşluklar bırakmak ikna edici olur. Sözcükler ve satırlar arasında fazla boşluk veya doluluk da yine göze batacak ve olumsuz imaj oluşturacaktır. Yazı stilinden karakter analizi esnasında boşluklar kişinin genel karakter yapısını ele veren en önemli unsurlardır.

Yazının En Kişisel Formu: İmzalar

Karakter analizi için önemli veri kaynağı olan imzalar, yorumlanırken paraf ile imza ayrımının yapılması gerekir. Kişinin günlük hayatında kullandığı imzasının analizi yapılmalıdır. İmza uzunluğu sabır göstergesidir. Kısa imza ise pratik zekanın ve mantık kullanımının işaretidir. Keskin çizgiler esprili, sivri dilli ve keskin fikirli kişilerin tercihidir. Düzgün bir imza düz bir karakteri işaret eder. Yuvarlak hatlar liderliğin, geri dönen çizgiler ise kuvvetli hafızanın göstergesidir. Üstünkörü imzalar gamsız bir kişiyi belirtirken, ilk harfin büyük olması öz güven ve karizma delilidir. Büyük harfle biten bir imza işin sonuna kadar aynı özen ve kararlılıkla devam edecek çalışanları müjdeler, imza yukarı doğru ilerleyen bir çizgi ile bitiyorsa büyük hedefler olarak yorumlanır. Sağa yatık bir imza sosyalliğin, geriye yatık bir imza ise asosyalliğin emaresini oluşturur.
 

Kaynak :

 http://www.bilimist.com/blog-42/grafoloji-nedir-grafoloji-kullanim-alanlari-nedir-grafoloji-testi.html

https://www.avansas.com/

bottom of page